Tendens 2014

Servicemind har i samarbejde med Datagraf Communications gennemført en helt ny undersøgelse, som stiller skarpt på medlemmernes oplevelse af faglige organisationers kommunikation.

Undersøgelsen har særligt fokus på at inddrage både medlemmerne og de kommunikationsansvarlige i organisationerne, og resultaterne afspejler begges verdener. Datagrundlaget baserer sig på en række fokusgruppeinterviews og på en større spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i HK Stat, 3F, Teknisk Landsforbund og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Resultaterne blev præsenteret på konferencen ”Tendens 2014”, og et summary vil om kort tid kunne downloades via Serviceminds hjemmeside eller forudbestilles ved at sende en mail til sl@servicemind.com.

Læs mere