Samlyt - til det servicemindede kundecenter eller kontaktcenter

Intern træning og coaching i form af samlyt er vigtigt for at fastholde medarbejdernes kundefokus og løbende udvikle deres kompetencer. Det er i den individuelle træning, vi kan sætte fokus på den enkeltes udviklingsområder og skabe et reelt, vedvarende kompetenceløft med øget kundetilfredshed og –loyalitet til følge.

For at træningen kan gøre en afgørende forskel, skal den optimalt set laves med jævne mellemrum, af en uddannet træner, der med sin uvildige position og helt særlige kompetencer kan skabe de trygge rammer, der skal til for at sikre et kompetenceløft. Vores trænere er uddannet i aktiv lytning, coaching, situationsbestemt ledelse samt assertiv kommunikation, og vi sikrer jer derved, at medarbejderen mest effektivt integrerer nye redskaber og vaner. Vi starter ofte sceancen med en workshop.

Hvilket udbytte kan du forvente?

       Etablering af et aktivt læringsmiljø
       Øget kunde- og medarbejdertilfredshed
       Coaching på udviklingspunkter
       Opfølgning på teori lært på workshops
       Instruktion i mentale og kommunikative redskaber

Målgruppe, målsætning og metode

Samlyt-forløbet henvender sig til alle i virksomheden, der betjener kunder over telefonen og dermed præger kundernes oplevelse af virksomheden. Ofte drejer det sig om medarbejdere i kundeservice, support, salg og reception.

Målet med samlyt er, med afsæt virksomhedens mål, at udvikle medarbejderens personlige styrker og sætte fokus på eventuelle udfordringer. Derefter at integrere de mentale og kommunikative redskaber, der skal til for at opnå de ønskede mål og delmål.

Efter en indledende rammesætning – typisk i form af en workshop – laver træneren samlyt på ”live” kundesamtaler og giver supervision i form af coaching og instruktion i mellem samtalerne. Afslutningsvis opsummerer træner og medarbejder, hvilke nye kompetencer medarbejderen skal træne i perioden frem til næste medlyt.

Typisk lytter vi med i en til halvanden time pr. medarbejder

Det er optimalt at medlytte samme medarbejder med 1-3 ugers mellemrum

Vi kan give jer en skriftlig tilbagemelding pr. medarbejder

Hvorfor vælge os som samarbejdspartner?

Vi har mange års erfaring med coaching og intern træning. Desuden har vi i mere end 15 år gennemført et hav af forskellige telefonservicemålinger for offentlige og private virksomheder. Det betyder, at vi har landets bedste erfaringsbase at trække på. Vi ved, hvad der skal til for, at jeres medarbejdere kan yde den bedste service over for jeres kunder - til glæde for både jer selv og kunderne.

Spørgsmål eller en konkret udfordring som vi skal tale om?

Brug chatten, mail eller ring direkte til Søren Lybye på +45 6161 6040 for at høre mere.

Lad os kontakte dig